Danh mục sản phẩm

Công ty TNHH cổ phần công nghệ chiết ERG

Di động: 86-18257346462

Điện thoại: 86-576-83200088

E-mail: nick@erg.cn

Liên hệ: Ngô Nick

Địa chỉ: 135 Haisha Road, Shaliu DevelopmentZone kinh tế, Tam quận, Zhejiang, PRChina

Máy bi n áp  i n Nhi t    và     m Ip 66 Nhà máy B   i u Khi n

Máy bi n áp i n Nhi t và m Ip 66 Nhà máy B i u Khi n

ây là thi t b phân ph i i n áp th p có kinh t , Có th c cài t vào t ng, ho t ng c a tr c và duy trì m t cách d dàng. ng d ng Nó phù h p v i h th ng i n ba pha b n dây v i t n s AC 50Hz và i n áp 380V. c s d ng r ng rãi cho i n áp th p ...

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Máy bi n áp nhi t và m c a nhà máy s n xu t t i u khi n ip 66

ây là i n áp th p kinh t

ng d ng

Nó phù h p v i ba pha b n H th ng i n dây v i t n s AC 50Hz và i n áp 380V. S d ng r ng rãi cho các h th ng phân ph i i n áp th p c a các nhà máy i n, tr m bi n áp, d u khí, hóa h c, luy n kim, máy móc và các doanh nghi p công nghi p khác và các tòa nhà cao t ng chuy n i, phân ph i và i u khi n i n.

i u ki n ho t ng bình th ng

Nhi t không khí xung quanh: -5 ° C ~ 40 ° C, nhi t trung bình hàng ngày (trong 24h) 35 < p="">

m t ng i: 50% nhi t t i a là + 40 và có th cao h n nhi t th p, ví d 90% + 20 . 2.000m;

Chi u nghiêng cài t: 5 °;

a i m l p t: Trong nhà; Không có l a, nguy c n , ô nhi m nghiêm tr ng, ngâm m a, rung ng m nh, n mòn hóa h c và b i d n i n.

i u ki n ho t ng c bi t

N u thi t b chuy n m ch S d ng trong các i u ki n v t quá các i u ki n môi tr ng thông th ng, ng i dùng nên & nbsp; tham kh o v i nhà s n xu t.

5.png


Tìm h p phân ph i ch t l ng t t nh t ip66 bi n áp không khí mát l nh bi n áp b ng i u khi n bao vây trong kho ây v i Trung Qu c chuyên nghi p c a chúng tôi Nhà s n xu t và nhà cung c p. T t c các s n ph m c th c hi n theo h th ng qu n lý ch t l ng nghiêm ng t và qu n lý. Và tùy ch nh c ng c cung c p v i giá c c nh tranh.

Hot Tags: ERG Technology cung c p cho b n ch t l ng t t nh t, chính xác và b n i n áp bi n áp nhi t và ip m n áp, nhi t i n áp và m ip 66 i u khi n n i các nhà máy, Trung Qu c, nhà máy, nhà s n xu t, nhà cung c p, 66 t ki m soát nhà máy trong kho. Là m t trong nh ng nhà s n xu t hàng u c a Trung Qu c và các nhà cung c p, chúng tôi s cung c p cho b n giá ch a t ng có và d ch v . Máy bi n áp nhi t và m c a nhà máy s n xu t t i u khi n ip 66 ây là i n áp th p kinh t ng d ng Nó phù h p v i ba pha b n H th ng i n dây v i t n s AC 50Hz và i n áp 380V. S d ng r ng rãi cho các h th ng phân ph i i n áp th p c a các nhà máy i n, tr m bi n áp, d u khí, hóa h c, luy n kim, máy móc và các doanh nghi p công nghi p khác và các tòa nhà cao t ng chuy n i, phân ph i và i u khi n i n. i u ki n ho t ng bình th ng Nhi t không khí xung quanh: -5 ° C ~ 40 ° C, nhi t trung bình hàng ngày (trong 24h) 35 m t ng i: 50% nhi t t i a là + 40 và có th cao h n nhi t th p, ví d 90% + 20 . 2.000m; Chi u nghiêng cài t: 5 °; a i m l p t: Trong nhà; Không có l a, nguy c n , ô nhi m nghiêm tr ng, ngâm m a, rung ng m nh, n mòn hóa h c và b i d n i n. i u ki n ho t ng c bi t N u thi t b chuy n m ch S d ng trong các i u ki n v t quá các i u ki n môi tr ng thông th ng, ng i dùng nên & nbsp; tham kh o v i nhà s n xu t. Tìm h p phân ph i ch t l ng t t nh t ip66 bi n áp không khí mát l nh bi n áp b ng i u khi n bao vây trong kho ây v i Trung Qu c chuyên nghi p c a chúng tôi Nhà s n xu t và nhà cung c p. T t c các s n ph m c th c hi n theo h th ng qu n lý ch t l ng nghiêm ng t và qu n lý. Và tùy ch nh
sản phẩm liên quan
Yêu cầu thông tin